REFERANSER

  |  

OM OSS

  |  

KONTAKT

 

Krisehåndtering

Det er for sent å trene på krisehåndtering når krisen er et faktum. Noe av det vanskeligste å håndtere under og etter en krise, er informasjon. Dårlig kriseinformasjon kan gjøre en krise til en katastrofe.

Når krisen rammer,  får den automatisk stor oppmerksomhet. Alle journalister vil være først med det siste, og det sier seg selv at mediekjøret da blir formidabelt. Presset og pågangen på de som sitter med ansvaret, er enormt.

De fleste forbinder ordet krise med en ulykke der liv og verdier går tapt.  Mange kriser handler imidlertid om at tillit og omdømme og dermed store verdier, går tapt som følge av negativt fokus i media. Slike kriser kan være interne forhold som korrupsjon, underslag og konflikter osv. Kriser som dette er ofte vanskeligere å håndtere enn en ”tradisjonell” ulykke.

Hellevik Informasjon har lang og omfattende erfaring i å forberede og trene organisasjoner og bedrifter på å møte det uforutsette. Vi arrangerer kriseøvelser basert på realistiske scenarioer tilpasset din bransje, og utarbeider skreddersydde kriseplaner. Målet er at ledelsen skal være trenet i å håndtere det ingen trodde kunne skje, men som likevel skjer.

Les mer om:
Medietrening
Formidling

Hellevik Informasjon | Tlf: 900 43 010 / 90 94 32 15 | E-post: pj@hellevikinfo.no